Gmina Nowe Miasto

  

 


Gmina wchodzi w skład powiatu Nowe Miasto Lubawskie, zajmując jego północną część.
Powierzchnia – 138.02 km2 19.86% powierzchni powiatu w tym:
- użytki rolne: 69.0%
- użytki leśne: 17.0%

Ludność: 8.02 tys.
18.19% ludności powiatu ; zaludnienie: 58 mieszk./km2

Sołectwa - 16 ( Bagno, Bratian, Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Mszanowo, Nawra, Nowy Dwór, Pacołtowo, Pustki,
Radomno, Skarlin, Tylice).
Gmina ma charakter rolniczy, dobrze rozwinięte jest także przetwórstwo drzewne. Ważnym elementem rozwoju gminy staje się turystyka i rekreacja.

 

Rada gminy

Zdzisław Arentowicz 
Dariusz Kopański 
Cezary Kawiecki 
Mirosław Wodara (przew.)
Roman Sienkowski 
Edmund Mędrzycki 
Halina Wolska 
Kazimierz Mikuczyński 
Barbara Grzywacz (vice przew.)
Zdzisław Makowski 
Dorota Łukaszewska 
Alfons Moczadło 
Roman Jadanowski 
Ireneusz Kowalski 
Zbigniew Wiśniewski

Urząd Gminy Nowe Miasto
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
tel. 056 474 27 15
fax 056 474 21 41

Wójt gminy 
Nowe Miasto Lubawskie
 -Roman Trąpczyński

Zakłady opieki zdrowotnej:

1) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - Eskulap, ul. Grunwaldzka 3, 
tel./fax. 474 28 40, tel. 47 259 31 
- poradnia ogólna
- poradnia dziecięca
- poradnia neurologiczna
rejestracja indywidualna, telefoniczna.
wizyty domowe u obłożnie chorych 15:00 - 16:00.
gabinet zabiegowy 7:00 - 9:00, 11:00 - 19:00.

2) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - przychodnia nr 1, ul. Rynek 17, 
tel. 472 57 42.
- poradnie: ogólna, dziecięca, "k", reumatologiczna, endokrynologiczna, alergologiczna, neurologiczna.
rejestracja indywidualna i telefoniczna.

3) niepubliczny zakład opiekuńczo - leczniczy "Reh - Med." w Nowym Mieście
Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, tel. 472 55 22.
prowadzi usługi rehabilitacyjne w formie gabinetów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz masażu. prowadzi również gimnastykę korekcyjno - wyrównawczą dla dzieci i młodzieży.

4) S.C. "Remedium" - grupowa praktyka pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych, ul. Tysiąclecia 6 c, tel. 474 48 77.
świadczenia w zakresie pielęgniarsko - położniczym.

5) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej "Centrum Stomatologii", ul. 
Grunwaldzka 3, tel. 474 22 26.

6) praktyka prywatna stomatologiczno - ortodontyczna, 
ul. Grunwaldzka 3, tel. 472 59 40.

7) poradnia zdrowia psychicznego, ul. Tysiąclecia 6b, tel. 474 29 90.

8) poradnia laryngologiczna, ul. Grunwaldzka 1, tel. 474 28 95 

9) poradnia dermatologiczna, ul. Grunwaldzka 3, tel. 472 59 39.

10) zakład opieki paliatywnej "Nowe Światło", ul. Grunwaldzka 1, tel. 474 29 96
obejmuje opieką pielęgnacyjną dla chorych z chorobą nowotworową. zapewnia wizyty lekarsko - pielęgniarskie całodobowo.

11) poradnia okulistyczna, ul. Tysiąclecia 1/32, tel. 474 48 42

12) poradnia ginekologiczno - położnicza, ul. Grunwaldzka 3, tel. 472 59 41
(pod patronatem ZOZ w Kurzętniku).

13) poradnia przeciwgruźlicza, ul. Grunwaldzka 3, tel. 474 28 65.

14) poradnia chirurgiczna ul. Mickiewicza 10, tel. 472 41 20

15) roentgen, ul. Mickiewicza 10, tel. 472 41 17

- ambulatorium powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, tel. 472 41 20, mieści się w poradni chirurgicznej, czynne od piątku- 18:00 do poniedziałku - 7:30 czynne jest dla wszystkich pacjentów po godzinach przyjęć lekarzy rodzinnych.

Pogotowie ratunkowe w Nowym Mieście Lubawskim

Pogotowie ratunkowe obszarem działania obejmuje powiat Nowe Miasto Lubawskie i udziela świadczenia w zakresie pomocy doraźnej, związanej z wypadkiem, zatruciem, urazem, porodem lub stanem zagrożenia życia.
tel. 999.

 
| Geografia | Historia |
wstecz do góry